Novinky

Státní maturita z angličtiny

FileMaker pro rychlou tvorbu databázových aplikací

FileMaker je software, ve kterém lze rychle vytvořit databázovou aplikaci. Logikou a způsobem práce trochu připomíná Microsoft Access, nicméně je lepší, viz porovnání možností FileMaker Pro vs Microsoft Access. Umí automaticky připravit výstupy ve formě webových stránek, dále na iPad i iPhone. Provoz systému však něco stojí, k dispozici je 30-ti denní verze zdarma.

Dokumentace a help

Popularita frameworků: Ruby on Rails x Laravel

Popularita frameworků pro práci s webem se mění každým rokem. Zajímavé porovnání můžeme získat z nástroje Google Trends po zadání termínů (frameworků), které chceme porovnat. Analýza se zakládá na vyhledávaných slovech pomocí Google. Je vidět i region rozšíření daného frameworku, pokud odstraníme postupně zadané termíny. Podle tohoto nástroje mi zatím vede Ruby on Rails s rozšířením hlavně v USA, Indii a Japonsku. Oblíbenost Ruby on Rails v ČR příliš velká není.

Git - návrat k předchozí uložené verzi

Starší uloženou verzi (commitnutou verzi) můžeme získat pomocí příkazu reset:

git reset --hard [commit]

Bohužel po návratu do předchozí verze se nedostaneme kompletně do stadia, v jakém byly soubory v době uložení commit dané verze. V adresářích zůstanou nově upravované a vytvořené soubory jako untracked files. Pro jejich výmaz je nutné extra volat příkaz clean s různými parametry. Stav souborů je vhodné si ověřit pomocí příkazu git status

Příklad

$ git log
commit 1c5138d79c8557d05bbe5081b5f3ed9a7ebf59d8
...
$ git reset --hard 1c5138d79c8557d05bbe5081b5f3ed9a7ebf59d8
$ git status
...
Untracked files:
...
$ git clean -fd
$ git status
...

Chováním a parametry si zde ještě nejsem zcela jistá. Toto je pouze základní návod s odkazy na další informace.

Gimp - posun pomocí kurzorových šipek

Hrubý posun myší

Když vybereme nástroje pro posun z levého hlavního panelu M, je možné požadovaný objekt posouvat myší. Bohužel tento posun je mnohdy příliš hrubý a chytá se vodítek apod. Navíc se často stane, že posuneme vrstvu, kterou vůbec posouvat nechceme, protože chytneme myší úplně něco jiného.

Tip: Nechtěnému výběru jiné vrstvy lze zabránit stiskem klávesy SHIFT, která zabrání automatickému vybrání vrstvy. Ale pořád je k dispozici hrubý posun vrstvy pomocí myši. Když se nám podaří kliknout s nástrojem pro posun na správnou vrstvu, je možný jemný posun pomocí kurzorových šipek také.

Jemný posun pomocí šipek

Gimp umožňuje i jemný posun pomocí kurzorových šipek. Je třeba vybrat z menu volbu: Nástroje / Nástroje transformace / Přesunout M. Následně lze pomocí kurzorových šipek přesunout jemně vrstvu, kterou potřebujeme.

Odsazování textu v Notepadu++

Indent a unindent

Bohužel jsem nenašla nikde volbu pro odsazení označeného bloku textu doprava či doleva u textového editoru Notepad++. Tento editor tuto vlastnost pravděpodobně sám neumí a je třeba instalovat plagin XML Tools (viz diskuze: Auto-Format / Indent for XML/HTML in Notepad++, How to indent html tags in notepad++).

Nastavení tabulátorů

Lze doporučit nastavení automatického převádění tabulátorů na mezery. Jde o volbu Menu / Nastavení / Volby / Nastavení tabulátoru / Velikost 4, změnit na mezery: ANO.

Webové nástroje pro přeformátování kódu

Nicméně jako univerzální řešení pro přeformátování kódu lze použít tyto webové nástroje:

Výmaz cache v prohlížeči Google Chrome

Nenačetla se do prohlížeče aktuální stránka správně? Příčina může být v tom, že se starší verze stránek načítá s cache. Pro opravu je třeba cache vymazat. Lze to v prohlížeči udělat příkazem: Google Chrome / Nastavení / Zobrazit rozšířená nastavení… / Ochrana soukromí / tlačítko "Vymazat údaje o prohlížení…" / Obrázky a soubory v mezipaměti

Další informace

Packet Tracer - NAT překlad adres

Packet Tracer - DHCP dynamické přidělování adres

Nastavení DHCP na serveru

Video pro lokální síť 192.168.2.0

Můj základní postup upravený pro lokální síť 192.168.1.0

  1. PC se zapojí do switche, switch se napojí na Server, vše se propojí kabelem Coper Straight-Through (interface FastEthernet0)
  2. Serveru se nastaví IP adresa (Config / INTERFACE / FastEthernet0 / Static IP adress 192.168.1.1)
  3. Serveru se nastaví DHCP (Config / SERVICES / DHCP / Service: ON, Start IP adress: 192.168.1.2, SAVE)
  4. Všem PC se nastaví dynamické přidělování adres (Desktop / PC configuration / DHCP)
  5. Poznámka: switch se nemusí nijak nastavovat.

Packet Tracer - konfigurace sítě

Packet Tracer je nástroj od společnosti Cisco určený pro simulaci počítačové sítě. Program je zdarma pro studenty Cisco Networking Academy.

Tutoriály a návody

Články na této stránce: