Novinky

Git manuál - základní přikazy

Git je open source verzovací systém. Základní chování gitu je také ukázáno v první kapitole tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla. Zde uvádím výpis některých funkcí. Další informace jsou v kompletní dokumentaci.

Stručný přehled základních příkazů

„Welcome aboard“ pouze na lokálu

Po vytvoření nové aplikace v Ruby on Rails by měla být vidět defaultní stránka:

Welcome aboard

You’re riding Ruby on Rails!
About your application’s environment

Když však aplikaci nahrajeme na ostrý sever, např. na heroku, tak se místo této stránky objeví následující hláška:

The page you were looking for doesn't exist.
You may have mistyped the address or the page may have moved.

MySQL Workbench 6.2.5

MySQL Workbench 6.2.5 je nestabilní

MySQL Workbench je nástroj pro návrh tabulek MySQL. Jde o pokračovatele staršího nástroje DBDesigneru 4. Je k dispozici zdarma jako open source pod MySQL GPL Licencí.

Ozkoušela jsem aktuální verzi 6.2.5. Při stažení jsem vybrala defaultně nabízenou volbu instalátoru. Instalace byla hodně dlouhá, je to svým způsobem moloch. Navíc je vyžadováno založení účtu na Oracle. Instalovaly se knihovny C++, zvlášť se musel nainstalovat Python, instaloval se také do Windows MySQL server. Instalace dopadla dobře. Bohužel po vytvoření malého projektu se záhy projevil problém s ukládáním projektů. Nešel uložit ani nově vytvořený projekt, který nic neobsahoval. Prostě to celé spadlo. Vyhodilo to hlášku, že MySQL Workbench přestal pracovat a konec (v angličtině pravděpodobně: MySQL Workbench has stopped working). Naštěstí šel projekt obnovit přes záložní soubor s příponou .bak.

Prodejny učebnic angličtiny

Ruby on Rails tutorial - 8.6 Exercises

Uvádím zde řešení cvičení k tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – kapitoly 8.6 úlohy 2.

Listing 8.61

Místo ? bude v kódu uveden @. Kód souboru app/controllers/sessions_controller.rb bude následující:

  def create
  @user = User.find_by(email: params[:session][:email].downcase)
  if @user && @user.authenticate(params[:session][:password])
   log_in @user
   params[:session][:remember_me] == '1' ? remember(@user) : forget(@user)
   redirect_to @user
  else
   flash.now[:danger] = 'Invalid email/password combination'
   render 'new'
  end
 end

Ruby on Rails tutorial - Listing 8.52

Opět mi neprošel test v tutoriálu Ruby on Rails od Michaela Hartla – v kapitole 8.5 Listing 8.52.

NoMethodError: undefined method `full_title'

Po spuštění testu podle Listing 8.52 test nebyl zelený Green, ale červený Red. Objevila se mi následující hláška:

jitka@rails-tutorial:~/workspace/sample_app (log-in-log-out) $ bundle exec rake test
Started

ERROR["test_layout_links", SiteLayoutTest, 0.599118864]
 test_layout_links#SiteLayoutTest (0.60s)
NoMethodError:     NoMethodError: undefined method `full_title' for #<SiteLayoutTest:0x00000008205f28>
      test/integration/site_layout_test.rb:12:in `block in <class:SiteLayoutTest>'
    test/integration/site_layout_test.rb:12:in `block in <class:SiteLayoutTest>'

 25/25: [=====================================================================] 100% Time: 00:00:00, Time: 00:00:00

Finished in 0.69037s
25 tests, 59 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 skips

Přehled ČSSZ

ČSSZFormulář na ePortálu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014ČSSZ – tiskopisy OSVČ

Nedalo mi to a musela jsem zde něco k novému formuláři napsat. Takový krátký návod k použití :-).

Aktuální verze Javy

Bohužel musíte mít nainstalovánu správně Javu (viz instalace běhového prostředí Java), jinak může i vyplněný formulář havarovat a budete nuceni formulář vyplnit znova, pokud jste si ho průběžně neuložili. Proto si před vyplněním zkontrolujte aktuální verzi Javy.

Přehled VZP

VZPInteraktivní formulář

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 – VZP

Změna bankovních účtů VZP

Pozor, VZP změnila čísla bankovních účtů! (viz také článek VZP mění bankovní účet, 722 tisíc plátců pojistného udělá změnu). VZP zaslala oznámení o změně účtů v rámci vyúčtování pojistného.

Daň z příjmů fyzických osob

Formuláře 2014

Zákon o daních z příjmů

Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Finanční správa: Databáze aktuálních daňových tiskopisů

Oficiální znění zákonů najdete na webu Ministerstva vnitra ve vyhlašované Sbírce zákonů. Pokud si nejste jistí, zda někde opravdu mají aktuální znění, tak je nejlepší se podívat tam.

Další informace

Články na této stránce: