Novinky

Ruby on Rails tutorial - 2.5 Exercises

Chybová hláška FILL_IN

Při zkoušení cvičení v Ruby on Rails tutoriálu od Michaela Hartla v kapitole 2.5 u Listing 2.19 můžete narazit na chybovou hlášku, kterou vygeneruje prohlížeč:

NameError in UsersController#index
uninitialized constant User::FILL_IN

Extracted source (around line #3):
1
2
3
4
5
        
class User < ActiveRecord::Base
 has_many :microposts
 validates FILL_IN, presence: true
 validates FILL_IN, presence: true
end

Rails.root: /home/ubuntu/workspace/toy_app
...

Git - systém na správu verzí

Framework Ruby on Rails používá systém správy verzí Git. K dispozici je knížka v pdf ProGit od Scotta Chacona přeložená do češtiny. Tu samou knížku najdeme zdarma k dispozici na webu git-scm.com. Můžeme postupovat také podle Git User’s Manualu (český překlad: git - uživatelská příručka).

Bitbucket

Jako úložiště projektů používá tutoriál od Michaela Hartla k Ruby on Rails server Bitbucket, který pracuje s Git systémem verzí. Toto úložiště bylo použito hlavně z důvodu, že jde o standardně privátní úložiště, které je zdarma do určitého množství přispěvovatelů. U úložiště GitHub je standardně zdarma pouze veřejné úložiště a soukromé úložiště je zpoplatněno (viz Box 1.4. GitHub and Bitbucket).

Cloud9 a tutoriál k Ruby on Rails

Tutoriál od Michaela Hartla k Ruby on Rails využívá pro vývoj projektů vývojové prostředí Cloud9. Během zkoušení jsem narazila na některé chybové hlášky, které lze jednoduše vyřešit následujícím způsobem.

No application seems to be running here!

Po určité době nečinnosti či po přihlášení po pár dnech, se může objevit tato chybová hláška:

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně minimálních záloh zdravotního pojištění pro OSVČ na 1 797 Kč. Záloha na leden je splatná do 8. 2. 2015.

Hardware počítačů - studijní materiály

Přednášky a studijní materiály VŠ

Učební texty pro SŠ či VOŠ

Ruby on Rails tutorial od Michaela Hartla

Skvělý tutoriál Ruby on Rails od Michaela Hartla provede programátora krok za krokem vývojem v tomto prostředí. Pro vývoj a nasazení jsou použity následující služby dostupné na internetu.

Cloud9 – vývojové prostředí cloud IDE

Nemusíte mít nainstalováno Ruby on Rails na svém PC. Stačí připojení k internetu a můžete si zkoušet Ruby on Rails. Pro vývojové prostředí je podle manuálu použita služba Cloud9. Tam běží server, do kterého si nainstalujete určitou verzi Ruby. Tam si vytváříte projekty, upravujete kód přes internetové rozhraní, máte přes internet k dispozici terminálové okno serveru a zároveň si spouštíte výsledek v URL okně prohlížeče (jako na lokále). Komunikace probíhá přes https, tedy šifrovaně. Zároveň budete mít na tomto serveru automaticky zprovozněn verzovací systém Git, který je součástí Ruby on Rails. Takže veškerý vývoj aplikace se připraví a bude uložen na Cloud9.

Ruby on Rails

Ruby on Rails je framework, ve kterém můžete programovat např. webové aplikace.

Návody a dokumentace k Ruby on Rails

Články v angličtině

Zpravodajství v angličtině

Nové elementy v HTML 5

V říjnu 2014 vydala organizace W3C, dbající na standardy jazyka HTML, finální doporučení pro používání jazyka HTML 5 včetně jeho specifikace. Seznam nových HTML 5 elementů najdeme na webu w3schools.com včetně úvodu do HTML 5.

Přesměrování domény na jinou doménu

Přesměrování pomocí .htaccess

Pro úpravu URL a přesměrování lze použít na serveru Apache skrytý soubor .htaccess. Není jednoduché se naučit ho používat, protože využívá regulární výrazy obdobné Perlu. Regulární výrazy lze otestovat pomocí testeru regulárních výrazů. Jednoduché přesměrování lze provést například následujícím způsobem.

Rychlé přesměrování

Tento jednoduchý příklad přesměruje veškeré stránky na novou doménu finmat.cz

RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.finmat.cz/

Články na této stránce: